hướng dẫn sử dụng facebook

Mentimeter là một ứng dụng tuyệt vời cho phép thầy cô sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng để bỏ phiếu, voete hay trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi bao gồm những thành viên đến từ những lĩnh vực khác nhau nhưng có cùng niềm đam mê đặc biệt với công nghệ và giáo dục. Ngay lập tức, kết quả sẽ được đưa ra mà thầy cô không cần phải tổng hợp hay thống kê con số.

  • Ngay lập tức, kết quả sẽ được đưa ra mà thầy cô không cần phải tổng hợp hay thống kê con số.
  • Mentimeter là một ứng dụng tuyệt vời cho phép thầy cô sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng để bỏ phiếu, voete hay trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào.
  • Chúng tôi bao gồm những thành viên đến từ những lĩnh vực khác nhau nhưng có cùng niềm đam mê đặc biệt với công nghệ và giáo dục.
  • Chúng tôi bao gồm những thành viên đến từ những lĩnh vực khác nhau nhưng có cùng niềm đam mê đặc biệt với công nghệ và giáo dục.
  • Ngay lập tức, kết quả sẽ được đưa ra mà thầy cô không cần phải tổng hợp hay thống kê con số.
Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *